Polityka plików cookies (EU)

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady przetwarzania danych osobowych przyjęte przez seatours.pl, która jest administratorem danych.

Dokument ten jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających nasz serwis, korzystających z oferowanych przez nas usług i współpracujących z nami oraz spełnieniem wobec nich obowiązku informacyjnego wynikającego z aktualnych regulacji prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych.

W związku z wdrożeniem przez nas obowiązujących przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, szanując Państwa prywatność, jak również dbając o to, aby wiedzieli Państwo w jaki sposób przetwarzamy Wasze dane osobowe, poniżej przedstawiamy klauzule informacyjne, które pomogą Wam to ustalić:

Klauzula informacyjna dla grupy kandydaci do pracy

Klauzula informacyjna dla grupy nadawcy i odbiorcy korespondencji

Klauzula informacyjna dla grupy pacjent

Klauzula informacyjna dla grupy pracownicy

Klauzula informacyjna dla grupy osoby świadczące usługi zdrowotne

Klauzula informacyjna dla grupy zleceniobiorca

W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych mailowo: office@seatours.pl

 

Informacja o Consent Mode v2

W związku z wejściem w życie Consent Mode v2 (trybu zgody) 8 marca 2024 r., zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić większą przejrzystość w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych użytkowników.

Co to jest Consent Mode v2?

Consent Mode v2 to udoskonalona wersja trybu zgody Google, która umożliwia użytkownikom większą kontrolę nad tym, jak ich dane są wykorzystywane w celach reklamowych. Pozwala stronom internetowym na gromadzenie danych użytkowników tylko wtedy, gdy wyrazili oni na to wyraźną zgodę.

Jak Consent Mode v2 wpływa na użytkowników?

Użytkownicy odwiedzający strony internetowe korzystające z Consent Mode v2 będą mieli możliwość wyboru, czy chcą wyrazić zgodę na wykorzystywanie ich danych w celach reklamowych. Mogą również zmienić swoje preferencje w dowolnym momencie.

Jak Consent Mode v2 wpływa na naszą stronę internetową?

Wdrożyliśmy Consent Mode v2 na naszej stronie internetowej, aby upewnić się, że gromadzimy i wykorzystujemy dane użytkowników w sposób zgodny z prawem i regulacjami.

Jakie dane gromadzimy i jak je wykorzystujemy?

Gromadzimy dane użytkowników w różnych celach, m.in. w celu:

Usprawniania działania strony internetowej

Dostarczania spersonalizowanych treści i reklam

Przeprowadzania analiz statystycznych

Więcej informacji na temat tego, jakie dane gromadzimy i jak je wykorzystujemy, można znaleźć w pełnej wersji polityki prywatności.

Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian, poinformujemy o tym użytkowników na naszej stronie internetowej.

Kontakt: office@seatours.pl

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt z nami pod adresem office@seatours.pl.

Data ostatniej aktualizacji: 8 marca 2024 r.


Polityka prywatności
Śledzenie zachowania użytkowników
Nasza witryna korzysta z narzędzi analitycznych, takich jak Microsoft Clarity, w celu śledzenia zachowania użytkowników. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego procesu:

Rodzaj danych zbieranych:
Kliknięcia: Rejestrujemy, na które elementy strony użytkownicy klikają.
Przewijanie: Analizujemy, jak daleko użytkownicy przewijają stronę.
Czas spędzony na stronie: Monitorujemy, ile czasu użytkownicy spędzają na poszczególnych podstronach.

Cel zbierania danych:
Dane te pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie, co przyciąga ich uwagę i gdzie mogą napotkać problemy.
Dzięki temu możemy optymalizować stronę pod kątem lepszej użyteczności i konwersji.

Zgoda użytkownika:
Przed rozpoczęciem śledzenia zachowania użytkowników, uzyskujemy ich wyraźną zgodę.
Wyświetlamy komunikat o cookies lub innego rodzaju powiadomienie, w którym informujemy użytkowników o śledzeniu i umożliwiamy im wyrażenie zgody lub jej odmowę.

Polityka prywatności:
W naszej pełnej polityce prywatności dokładnie opisujemy, jakie narzędzia używamy do śledzenia użytkowników i jakie dane są zbierane.
Informujemy również użytkowników o ich prawach związanych z danymi osobowymi.

Kontakt
Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem office@seatours.pl .