Polferries

Połączenia promowe

Gdańsk – Nynashamn (Sztokholm)
Świnoujście – Kopenhaga (via Ystad)
Świnoujście – Ystad

Sprawdź cenę biletu – kliknij tutaj.

Relacja Świnoujście-Kopenahaga via Ystad od 30.10.2010

Pasażerowie z biletami wystawionymi na relację Świnoujście-Kopenhaga via Ystad zgłaszają się na terminal Promowy w Świnoujściu:
– pasażerowie piesi w Ystad korzystają z autobusu o numerze 866, który odjeżdża o godz. 08.10 spod Terminala Bornholmstrafikken. Pasażerowie uprawnieni do przejazdu autobusem muszą okazać kierowcy autobusu ważny bilet ewentualnie kartę pokładową wystawioną na linię Świnoujście-Kopenhaga via Ystad.
– pasażerowie zmotoryzowani na odprawie w Świnoujściu dostają bilet (numer) na most Oresund, przy bilecie w jedna stronę jeden numer przy biletach w 2 strony dwa numery na most.

Przed wjazdem na most należy podjechać do kasy obsługiwanej przez kasjera i podać numer przejazdowy na most.

Relacja Kopenhaga-Świnoujścievia Ystad od 01.11.2010

– pasażerowie piesi posiadający bilet na relację Kopenhaga-Świnoujscie via Ystad mogą skorzystać z bezpłatnego autobusu numer 866 w następujące dni tygodnia: poniedziałek, środa, piątek. Autobus odjeżdża o godz. 11.45, przystanek znajduje się przy ulicy Bernstoffsgade przy hotelu Plaza na przeciwko Tivoli.  Autobus przywożący pasażerów do Ystad będzie miał przystanek pod Terminalem Polferries. Pasażerowie uprawnieni do przejazdu autobusem muszą okazać kierowcy autobusu ważny bilet wystawiony na linię Kopenhaga-Świnoujście via Ystad.

– pasażerowie zmotoryzowani posiadający ważny bilet dostaną numer na most Oresund, przy bilecie w jedna stronę jeden numer przy biletach w 2 strony dwa numery na most. Po przejechaniu mostu, a przed wjazdem na teren Szwecji podjeżdża się do kasy z obsługą i podaje się numer przejazdowy na most.

Polska Żegluga Bałtycka powstała 31 stycznia 1976 roku, jako państwowe wielozakładowe przedsiębiorstwo morskie.

Na początku lat osiemdziesiątych przedsiębiorstwo przechodzi ostry kryzys. Urząd Gospodarki Morskiej ówczesny właściciel Polskiej Żeglugi Bałtyckiej podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania przygotowawczego do likwidacji przedsiębiorstwa. Pomocną dłoń podaje Polska Żegluga Morska wykupując obciążone kredytami inwestycyjnymi promy „Pomerania” i „Silesia” i przekazując je jednocześnie do eksploatacji Polskiej Żegludze Bałtyckiej. Uzyskana pomoc pozwoliła uniknąć likwidacji firmy i stanowiła podstawę do jej szybkiego rozwoju. W 1980 r. zostaje sprzedany prom „Gryf” , a w rok później „Skandynawia”.

W maju 1982 r. zostaje przedłużona linia Świnoujście – Kopenhaga do portu w Travemunde, a od czerwca 1983 r. prom w sezonie letnim zawija również do Ronne na Bornholmie. W tym samym roku , od czerwca prom linii Gdańsk – Helsinki zawija w sezonie do Visby.

Szczytowy okres rozwoju linii promowych ma miejsce w 1989 r., kiedy Polska Żegluga Bałtycka eksploatuje następujące linie: Świnoujście – Ystad, Świnoujście – Kopenhaga, Gdańsk – Nynäshamn, Gdańsk – Helsinki, Świnoujście – Travemunde, Travemunde – Gdańsk – Ryga, Travemunde – Ronne oraz Helsinki – Visby. W styczniu 1990r. zostaje zmieniony port docelowy Nynäshamn na Oxelosund. W tym też roku promy Polskiej Żeglugi Bałtyckiej przewożą rekordową ilość 655 617 pasażerów, 145 003 samochodów osobowych, 21703 pojazdów ciężarowych.

W latach 1991 – 1994 odbywa się remont i przebudowa nabrzeży w porcie kołobrzeskim. W sierpniu 1991 r. na linii Gdańsk – Oxelosund zostaje przewieziony 5 – milionowy pasażer. W maju 1994 następuje sprzedaż promu „Łańcut”. W tym samym roku przedsiębiorstwo przejmuje na własność prom „Nieborów”. W dniu 9 czerwca 1994 zostaje zakończona budowa Dworca Morskiego na Terminalu w Świnoujściu. 01 maja 1995 r. otwarta zostaje nowa linia promowa ze Świnoujścia do Malmö. W dniu 24 stycznia 1996 r. przewieziony zostaje 7 milionowy pasażer.

W 1990 roku rozpoczęto przygotowania zmierzające do restrukturyzacji i prywatyzacji. Początkiem tych zmian była likwidacja Zakładu Budownictwa i Portu Handlowego w Darłowie. Rozpoczęto również zmiany systemu pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych. W styczniu 1992r. przedsiębiorstwo wystąpiło do Ministerstwa Przekształceń Własnościowych z wnioskiem o przekształcenie firmy w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W dniu 31.12.1992r. Polska Żegluga Bałtycka SA uzyskała osobowość prawną.

W 2003r. odnowiono tonaż tj. w marcu wyczarterowano prom typu ro-ro „Kahleberg” oraz w lipcu zakupiono prom ro-pax „Scandinavia”, który wprowadzono na linię z Gdańsk – Nynäshamn. Za te spektakularne działania Polferries otrzymuje nagrodę „Bursztynowej Kaczki”, przyznawaną przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej.

W ramach strategii odnowy tonażu 20 listopada 2003 prom Rogalin zostaje sprzedany na złom do Indii. Rok 2004 to kolejna inwestycja. 6 października 2004 kupiony zostaje prom Wawel, który dużym wysiłkiem organizacyjnym załogi oraz stoczni, zostaje przebudowany w rekordowym tempie. Dnia 15 lutego 2005 Wawel wchodzi na linię do Ystad. We wrześniu 2005 r. nastąpiła sprzedaż promu Silesia.

Rok 2006 poświęcony był obchodom Jubileuszu 30-lecia Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. Główne uroczystości odbyły się 21 kwietnia 2006 w Kołobrzegu.

W listopadzie armator zakupił kolejną jednostkę typu samochodowo – pasażerskiego o nazwie Baltivia, która 8 stycznia 2007 weszła do eksploatacji na linii Gdańsk – Nynäshamn.

Obecnie Polska Żegluga Bałtycka SA w Kołobrzegu, największy polski armator i operator promowy, występujący pod marką POLFERRIES, eksploatuje cztery promy operujące na czterech liniach:

1. m/f „Scandinavia” na linii Gdańsk – Nynäshamn (Szwecja)

2. m/f „Baltivia” na linii Świnoujście – Ystad (Szwecja)

3. m/f „Wawel” na linii Świnoujście – Ystad (Szwecja)