Estonia

Stolica: Tallin
Ludność Estonii: 1,3 mln
Powierzchnia Estonii: 45 226 km²
Ustrój polityczny: republika parlamentarna
Głowa państwa: prezydent Toomas Hendrik Ilves
Waluta: euro
Języki: estoński
Główne miasta: Tallin, Narwa, Tartu

Estonia leży w Europie Północnej, nad Morzem Bałtyckim. Jest to państwo powstałe po I wojnie światowej. Estonia jest członkiem Unii Europejskiej i NATO. Graniczy z Łotwą od południa i z Rosją od wschodu, oraz z Finlandią przez Zatokę Fińską.

Estonia jest krajem nizinnym (najwyżej położony punkt Estonii to Suur Munamägi, który mierzy 318 m n.p.m.) z dużą ilością jezior (ok. 5% powierzchni kraju) i lasów (ok.38,5% powierzchni kraju). Znaczną część kraju zajmują też grunty orne.
Estonia jest dziś jednak krajem rozwijającym się dynamicznie, a jej gospodarka opiera się na usługach – w tym turystyce. W 2012 roku Estonię odwiedziło ponad 2,7 mln turystów.

 • Klimat klik rozwiń

  W Estonii panuje klimat umiarkowany przejściowy, między morskim i kontynentalnym. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec i średnia temperatura wynosi wtedy 16-18°C. W zimie średnia temperatura waha się między -4 a -7°C.

 • Ludność klik rozwiń

  Estończycy stanowię zaledwie ok. 68% ludności całego kraju. Pozostałe narodowości zamieszkujące Estonię to m.in. Rosjanie (ok. 25%), Ukraińcy (ok. 2%) i Białorusini (ok. 1%).

 • Przepisy wjazdowe klik rozwiń

  Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europeskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Estońskiej jest paszport lub dowód osobisty. W przypadku pobytu nieprzekraczającego 90 dni w okresie 180 dni obywatelom UE przysługuje prawo pobytu w Estonii bez żadnych dodatkowych warunków i formalności.

 • Przepisy celne klik rozwiń

  Wewnątrz Unii Europejskiej nie ma granic celnych.
  Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych. Polscy turyści, podobnie jak obywatele innych krajów UE, nie mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT od towarów zakupionych w krajach unijnych.

  Przywóz zwierząt domowych do Estonii jest dozwolony, jeśli zwierzę posiada chip lub tatuaż, paszport i zostało szczepienie przeciwko wściekliźnie.

  Przywóz broni. Obywatele polscy mogą przywozić do oraz wywozić z Estonii broń w celach sportowych i/lub łowieckich. Niezbędne jest posiadanie Europejskiej Karty Broni Palnej wydanej przez państwo członkowskie, wpisanie do niej broni oraz uwiarygodnienie powodu podróży z bronią lub zaświadczenie wydane przez właściwego konsula.

 • Szczepienia, służba zdrowia klik rozwiń

  Osoby ubezpieczone w polskim NFZ podróżujące po Estonii mają prawo korzystać w nagłych przypadkach z publicznej opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Uwaga: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) umożliwia obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w Estonii. Uprawnia ona jednak tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach oraz koszty ewentualnego transportu medycznego. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). W Estonii obowiązuje częściowa odpłatność za korzystanie z pomocy medycznej oraz za lekarstwa. Wydatki te pokrywa pacjent.

  W okresie letnim przed wyjazdem zalecane jest szczepienie przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych.

 • Informacje dla kierowców klik rozwiń

  Międzynarodowe prawo jazdy nie jest konieczne, honorowane jest ważne polskie prawo jazdy.

  Kierowcom zabrania się prowadzenia w czasie jazdy rozmów telefonicznych, jeżeli samochody nie są wyposażone w specjalne urządzenia nagłaśniające. Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy kierowców i pasażerów. Dzieci do lat trzech muszą być przewożone w specjalnych fotelikach (mocowane na przednim siedzeniu – skierowane w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy, mocowane na tylnym siedzeniu – skierowane w kierunku jazdy). Dzieci do lat 12 mogą podróżować na przednim siedzeniu pasażera również w specjalnych fotelikach.

  Przekroczenie dozwolonej prędkości karane jest wysokimi mandatami, jak również może mieć poważniejsze konsekwencje prawne, np. zatrzymanie prawa jazdy. Szczególnie surowo karana jest jazda po spożyciu alkoholu. W Estonii obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu (limit 0,0 promila alkoholu we krwi oraz w wydychanym powietrzu).

  Obowiązuje jazda ze światłami mijania całą dobę, przez cały rok. W okresie od 1 maja do 30 września obowiązuje nakaz jazdy na oponach letnich, natomiast w okresie od 1 grudnia do 1 marca obowiązek używania opon zimowych. W Estonii nadal dopuszczalna jest jazda w ogumieniu z kolcami metalowymi. W okresach przejściowych od 1 października do 30 listopada oraz od 1 marca do 30 kwietnia istnieje możliwość prowadzenia samochodów zarówno na letnich jak i na zimowych oponach. Po zmroku piesi zobowiązani są do poruszania się ze specjalnymi plakietkami odblaskowymi.

 • Bezpieczeństwo klik rozwiń

  Zagrożenie przestępczością utrzymuje się na normalnym poziomie. Najliczniej spotykane wykroczenia lub przestępstwa to kradzieże pieniędzy i dokumentów oraz pobicia (szczególnie narażone na tego typu przestępstwa są osoby poruszające się samotnie po mieście oraz osoby po spożyciu alkoholu).

  W ostatnich latach nie odnotowano zagrożenia terrorystycznego.

 • Przydatne informacje klik rozwiń

  Kontakt z Policją zarówno z telefonu stacjonarnego, jak i komórkowego – 110.

  Zintegrowany numer alarmowy – 112.

  Waluty obce (w tym PLN) można wymieniać w banku lub kantorze. Powszechnie stosowane są karty kredytowe i bankomatowe.

  W Estonii działa dobrze rozbudowana sieć ogólnie dostępnych punktów internetowych, a w wielu z nich oraz w centrach handlowych oferuje się bezprzewodową łączność internetową typu WiFi.

  Różnica czasu w porównaniu z czasem polskim wynosi +1 godzina.

 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Estońskiej klik rozwiń

  Ambasador: Grzegorz M. Poznański
  Estonia, Tallin, Suur-Karja 1 / Vana-Turg 2/4, 10140
  Tel.: +372 62 78 201 Tel. dyżurny: +372 55 32 114 Faks: + 372 64 45 221
  eetalamb@msz.gov.pl
  www.tallinn.msz.gov.pl

tallin

Zwiedzanie Tallina

Najwięcej zabytków w Tallinie znajduje się na terenie średniowiecznej Starówki, która od 1997 roku figuruje na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Otoczona jest potężnymi murami obronnymi. Kiedyś liczyły ponad dwa i pół kilometra, a obserwację lub ostrzał można było prowadzić z 45 wieżyczek i baszt.Stare Miasto składa się z dwóch części – Górnej i Dolnej.
SeaTours Estonia