Karlskrona

Terminal Promowy w Karlskronie
Box 6047
371 06 Lyckeby